כמה יפה היא הנשמה החוזרת הביתה

ווידאו שיצרה מלה עמרי תרפיסטית באמנות, מתרגמת הספר ׳ילדים יוצרים קלפי מי-אני׳ עבור קהילת סול קולאז׳.